Rebel Up! Documentary showing in Brussels :: 8 july @ Recyclart

MUSIC & FILM:

20:00> 10:00 p.m. REBEL UP DJs

Tirelessly hopping from continent to continent is the driving force behind the Rebel Up DJs  for this evening to stop at the rich musical traditions of India. There is more than just music in India and Bollywood spiritual ragas, so expect a mix of tough street music and alternative strident disco folk from all over India by Rebel Up! DJs.

22:00> 11:00 p.m. Cinemusik (outdoor film projection):

22:00> 10:15 p.m. Documentary about the arganisation Telluris helping the people in Jharkhand.

The Belgian aid organization Telluris helps Munda tribes establish their own ecological projects in the forests of Jharkhand in north India. Because this Rebel Up! evening is free, we hope to raise money for Telluris, so do a donation in the pot at the DJ table! This short documentary was made by Maarten van der Glas, the VJ of Rebel Up!

10:15 p.m.> 23:00 “Rajasthan Live cinema”

Pictures from the street life in India (from the holy city of Pushkar, known for its camel market, fairground, street music and rituals) and taken mixed live by DJ & VJ M SebCat (Rebel Up!).This project will end this year on Sublime Frequencies as a compilation and DVD.

MUSIC & FILM :

20:00 > 22:00 REBEL UP DJ’s

Onvermoeibaar hopt de drijvende kracht achter de Rebel Up dj’s van continent naar continent om voor deze avond halt te houden bij de rijke muzikale tradities van Indië. Er is meer muziek in India dan enkel Bollywood en spirituele raga’s, dus verwacht een alternatieve mix van ruige straatmuziek en schelle disco folk uit alle hoeken van India door de Rebel Up! dj’s.

22:00 > 23:00 Cinemusik (openlucht filmprojectie):

22:00 > 22:15  Documentaire Telluris project in Jharkhand.

De Belgische hulporganisatie Telluris helpt de Mundastammen bij het opzetten van eigen ecologische projecten in de bossen van Jharkhand in Noord India. Omdat deze Rebel Up! avond gratis is, hopen we geld in te zamelen voor Telluris dus doe een donatie in de pot bij de dj tafel! Deze korte documentaire is gemaakt door Maarten van der Glas, de VJ van Rebel Up!

22:15> 23:00  “Rajasthan Live cinema”

Sfeerbeelden uit het straatleven in India (uit de heilige stad Pushkar, ook gekend voor zijn kamelenmarkt, met kermis, straatmuziek en rituelen) genomen en live gemixt door VJ M & DJ SebCat (Rebel Up!). Dit project komt eind dit jaar uit op Sublime Frequencies als compilatie en dvd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *